Konference Diference a opakování — 25. května 2017 — Gröbova vila, Havlíčkovy sady, Praha
Elpida

Diference a opakování: Fenomén opakující se krize v oblasti poskytování krizové pomoci

Program konference →

Tématem konference je problematika práce s klienty dlouhodobě a opakovaně využívajícími služby telefonické krizové pomoci a dalších druhů krizové pomoci. Jedná se většinou o osoby, které delší dobu chronicky trpí a na krizová pracoviště se obracejí pro pomoc při stabilizaci své životní situace.

Konference se bude zabývat způsoby práce s touto specifickou cílovou skupinou, hledáním nových metodických postupů a snižováním zátěže pracovníků krizové pomoci.

Konference je určena pro krizové pracovníky, psychology, sociální pracovníky, psychoterapeuty a pracovníky dalších pomáhajících profesí.

Hlavní přednášející

Thomas Reisch

Prof. Dr. med. Thomas Reisch
Vedoucí oddělení psychologie a krizové intervence univerzitní kliniky v Bernu, přední evropský odborník na krizovou intervenci se zaměřením na suicidální problematiku.

PhDr. Daniela Vodáčková
Psycholožka s dlouholetou praxí v oboru krizové intervence, supervizorka krizových pracovišť. Přednáší na FF UK v Praze, je hlavní autorkou kolektivní monografie s názvem Krizová intervence.

Další informace najdete v programu →

Sborník konference Diference a opakování (2017)

Název konference „Diference a opakování“ je inspirován stejnojmenným dílem Gillese Deleuze, francouzského představitele poststrukturalismu. Poststrukturalismus jako směr odmítá, že existuje něco jako absolutní univerzální pravda. Říká, že něco takového je nejen prakticky nemožné, ale i nebezpečně mocensky motivované. Na toto navazuje také představa o tom, že neexistuje opakování toho samého, ale v každém opakování je již určitá diference. I když se na první pohled zdá, že se určitý děj, určitá situace znovu opakuje, je tam drobná, produktivní změna způsobená právě opakováním. Nelze vstoupit dvakrát do stejné řeky. Tato teze je velmi inspirativní pro práci s klienty krizové pomoci, kdy při práci respektujeme klientovo subjektivní vnímání jeho životní situace.

Pojem „diference a opakování“ pak vystihuje práci s klienty, kteří se opakovaně a dlouhodobě vrací a hledají doprovázení v těžké životní situaci. Ačkoliv se kontakty s těmito klienty zdají na první pohled totožné, můžeme najít v každém dalším určitou diferenci. Neexistují dva zcela stejné kontakty mezi dvěma lidmi. Z naší praktické zkušenosti a zkušeností i z jiných pracovišť se ukazuje, že se u těchto klientů jedná většinou o osoby, které již delší dobu chronicky trpí, mají nedostatečnou podporu ve svém okolí a na krizová pracoviště se obracejí pro pomoc při stabilizaci své životní situace.

Práce s touto cílovou skupinou je velmi náročná. Tato publikace je výstupem z konference, která nabídla prostor k hledání nových metodických postupů a tím k snižování zátěže pracovníků krizové pomoci.

Stáhněte si sborník jako e-book ve formátu PDF

Diference a opakování: Fenomén opakující se krize v oblasti poskytování krizové pomoci
© Elpida, o.p.s. Praha, 2018
ISBN 978-80-270-3319-5

↓ Download – 1.19MB

Kontakt

Mgr. Klára Gramppová Janečková
tel. (+420) 776 136 056
e-mail: konference17@elpida.cz
Událost na Facebooku →

Konferenci pořádá Elpida, o.p.s., provozovatel Linky seniorů 800 200 007.
Elpida, o. p. s. Na strži 40
140 00 Praha 4
elpida.cz | info@elpida.cz

Místo konání

Gröbova vila, Havlíčkovy sady
120 00 Praha 2
Mapa →

Událost na Facebooku

Video

Daniela Vodáčková: Úvodní přednáška

Panelová diskuze

Thomas Reisch: Suicidium a jeho prevence