Elpida Program Registrace Účastníci Kontakt
D—2   16. 5. 2019

Konference Diference a opakování — Fenomén opakující se krize v oblasti poskytování krizové pomoci II.
Gröbova vila, Havlíčkovy sady, Praha 2 (mapa)

8:45
Reg
Registrace
 
9:30
Zahájení konference a úvodní slovo
Jiří Hrabě, David Pospíšil;
Kateřina Bohatá, Klára Gramppová, Jindřiška Kotrlová
10:15
P
Přestávka
 
10:45
D
Diskusní panel:
Má klient právo se neměnit?
Matěj Hájek, Daniela Vodáčková, Naděžda Špatenková, Svatopluk Antoš;
moderuje Barbora Šichanová
12:15
P
Oběd
 
13:15
W1
Metodický workshop:
Výlety do pekla
Inspirací pro tento workshop je vedle praktických zkušeností z práce s dlouhodobě opakovaně volajícími klienty také kniha C. S. Lewise Velký rozvod nebe a pekla s podtitulem Fantastický autobusový výlet z pekla do nebe. Vyhlídková jízda pro některé, ale rozhodně ne pro všechny a zároveň kniha od Thomase Moora Temné noci duše. Workshop bude příležitostí zjistit, jaké intervence může poskytnout pracovník volajícím, kteří se právě teď nachází ve svém osobním pekle. Zveme Vás na výlet do pekla, zpáteční jízdenka v ceně.
Kateřina Bohatá, Daniela Vodáčková
60 min.
13:15
W2
Metodický workshop:
Využití preterapie při práci s dlouhodobě opakovaně volajícími klienty
Na tomto workshopu nahlédneme na to, jak lze využít preterapie u klientů, kteří zdánlivě s pracovníkem nekomunikují nebo komunikují způsobem, že nedochází ke vzájemnému porozumění. Zaměříme se na práci s opakovaně dlouhodobě volajícími klienty trpícími psychiatrickým onemocněním a využití (nejen) slovních reflexí při práci s nimi. Zamyslíme se nad tím, kde jsou hranice preterapie a krizové intervence, preterapie a terapie, a na praktické ukázce si ukážeme způsoby navázání komunikace s psychotickým klientem.
Jindřiška Kotrlová, Klára Gramppová Janečková
60 min.
13:15
W3
Workshop:
Vědomé tělo na lince
Workshop bude zastavením u linkařské profese v kontextu vnímání svého těla v čase, když linkařím. Zážitkovou formou si zkusíme malá tělová cvičení na stabilizaci sebe sama při práci. Naší inspirací bude osobní i profesní zkušenost s biosyntézou, biodynamikou, cvičením Kum Nye, jógou a jinými směry.
Andrea Hanzlová, Jitka Knebortová
60 min.
14:15
P
Přestávka
 
14:45
W4
Metodický workshop:
Výlety do pekla
Inspirací pro tento workshop je vedle praktických zkušeností z práce s dlouhodobě opakovaně volajícími klienty také kniha C. S. Lewise Velký rozvod nebe a pekla s podtitulem Fantastický autobusový výlet z pekla do nebe. Vyhlídková jízda pro některé, ale rozhodně ne pro všechny a zároveň kniha od Thomase Moora Temné noci duše. Workshop bude příležitostí zjistit, jaké intervence může poskytnout pracovník volajícím, kteří se právě teď nachází ve svém osobním pekle. Zveme Vás na výlet do pekla, zpáteční jízdenka v ceně.
Kateřina Bohatá, Daniela Vodáčková
60 min.
14:45
W5
Metodický workshop:
Schémata a předsudky při práci s dlouhodobě opakovaně volajícími klienty
Workshop se zaměří na hledání odpovědí a sdílení zkušeností v tom, kdo, jak a proč předává či seznamuje nové kolegy na pracovišti s dlouhodobě opakovaně volajícími klienty a kartotékou jako takovou (pokud ji pracoviště má). Budeme se zamýšlet nad tím, jaký vliv na seznamování s kartotékou mají představy pracovníků daného pracoviště o tom, proč a jak na daném pracovišti společně (jednotně) jednat (tzv. kultura organizace), a jak konkrétní pracovník, který tyto informace o klientech v kartotéce předává, kulturu organizace uznává – zda je sdílí nebo jen respektuje.
Lucie Svojítková, Roman Kunc
60 min.
14:45
W6
Workshop:
Práce s (opakovaně) sebevražedným klientem
Problematika sebevražedného jednání na linkách důvěry patří k nejnáročnějším. Workshop si klade za cíl toto nesnadné téma uchopit a reflektovat, a to jak z hlediska prvokontaktů, tak z hlediska opakovaných hovorů s touto tématikou. Vycházet bude ze specifické zkušenosti linek důvěry a konkrétních modelových situací.
Bohuslava Horská, Barbora Šímová
60 min.
15:45
P
Přestávka
 
16:15
W7
Workshop:
Hlas jako zrcadlo osobnosti
Co všechno nám o člověku jeho hlas vypovídá? Co všechno má vliv na jeho tvorbu v daný okamžik? Jak se mění hlas v průběhu života? Lidský hlas je výpovědí o naší jedinečnosti, o tom jak se aktuálně prožívám. Je už sám o sobě sdělením. Z hlasu se dá přečíst mnohé, neboť platí: jak zacházím se svým hlasem, tak zacházím se sebou. Hlas druhého tedy může být pro terapeuta zdrojem nevyslovených informací, stejně jako jeho hlas může být sám o sobě terapeutickým nástrojem.
MgA. Ivana Vostárková
60 min.
16:15
W8
Workshop:
Výchova dítěte s autismem – krize i příležitost
Manželé Třešňákovi třináct let vychovávají dceru s těžší formou poruchy autistického spektra. Křehkost nervové soustavy u dítěte s touto poruchou a velmi omezené možnosti komunikace přinášejí řadu krizí, na které rodiče musí reagovat. V zemi s málo rozvinutým systémem podpory je takový život velmi náročným dobrodružstvím. Během setkání se s účastníky Třešňákovi podělí o své zkušenosti hledání rovnováhy v krajní životní situaci.
Petr a Petra Třešňákovi
60 min.
16:15
W9
Workshop:
Klient opakovaně využívající chatové poradenství
Smyslem workshopu je zejména sdílení zkušeností mezi pracovníky linek důvěry, poskytujícími své služby prostřednictvím chatu. Zaměříme se např. na specifika a typy těchto klientů, možnosti uplatňování týmové strategie v práci s nimi, držení hranic či limitování klientů, otázku navazování v kontrastu s přístupem práce tady a teď, zkompetentňování klienta apod.
Mgr. Jitka Gryga Medřická, Jaroslava Korčáková, dipl. soc. ped., Mgr. Sylvie Kruml Singerová
60 min.
17:15
P
Přestávka
 
17:30
Pa
Panel odborné reflexe workshopů
Moderuje Daniela Vodáčková
30 min.
18:00
HP
Hlavní přednáška:
Krize v kontextu měnícího se světa
Dnešek z hlediska fenomenologie, jaký je rozdíl mezi porozuměním věci a mezi informacemi o věci? Co je to digitální a věcné myšlení a jejich význam pro porozumění dnešku? Dnešek a problém pravdy, dnešek a smysl života z hlediska mladých a starších jedinců.
Prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc.
45 min.
18:45
K
Večerní program s vystoupením sboru Elpida
Pěvecký sbor Elpida dnes tvoří pětadvacet dam ve věku od šedesáti do osmdesáti let.
75 min.
D—2

Diference a opakování:
Fenomén opakující se krize v oblasti poskytování krizové pomoci II.

16. května 2019
Gröbova vila, Havlíčkovy sady, Praha 2

Konference je určena pracovníkům krizových linek, center krizové intervence, pracovníkům ambulantních a terénních služeb pro osoby s duševním onemocněním, dalším pracovníkům pomáhajících profesí a studentům příslušných oborů.

Tématem druhého ročníku konference je problematika práce s klienty dlouhodobě a opakovaně využívajícími služby krizové pomoci. Jedná se většinou o osoby, které delší dobu chronicky trpí a na krizová pracoviště se obracejí pro pomoc při stabilizaci své životní situace. Konference se bude konkrétně zabývat způsoby práce s touto specifickou cílovou skupinou.

Během konference budeme představovat textové materiály a společně pracovat na metodických postupech práce. Formou workshopů budeme otevírat a komentovat nejdůležitější úskalí, možnosti i limity práce s těmito klienty. Výstupem konference bude metodická publikace práce s opakovaně volajícími klienty.

Účastníci

PhDr. Svatopluk Antoš
Psycholog, vedoucí linky důvěry Ostrava.

Mgr. Kateřina Bohatá
Psycholožka, krizová interventka, vedoucí Linky seniorů.

Mgr. Klára Gramppová Janečková
Psycholožka se specializací v oblasti psychologie demence, krizová interventka, zástupkyně vedoucí Linky seniorů.

Mgr. Jitka Gryga Medřická
Psycholožka, vedoucí Pražské linky důvěry. Na lince důvěry pracuje více než 11 let, od roku 2012 na pozici vedoucí.

Matěj Hájek, ThD.
Dřívě působil jako vikář a kazatel v Církvi bratrské, také jako osobní asistent a aktivizační pracovník, nyní je nemocničním kaplanem, kromě nemocnice působí také v mobilním hospicu Cesta domů.

Mgr. Andrea Hanzlová
Biosyntetická terapeutka, arteterapeutka, krizová interventka a intervizorka na lince důvěry s více než 10ti letou zkušeností.

Mgr. Bohuslava Horská
Konzultantka a intervizorka linky důvěry Modrá linka a její dlouholetá vedoucí, sociální pedagožka, lektorka, supervizorka a externí pedagožka MU.

Mgr. Jiří Hrabě
Ředitel organizace Elpida o.p.s., šéfredaktor časopisu Vital.

 

Prof. PhDr. Anna Hogenová, Csc.
Filozofka a fenomenoložka. Přednáší na Pedagogické fakultě UK, kde je zároveň vedoucí Oddělení filosofie a etiky, a na Husitské teologické fakultě UK, kde vede Katedru filozofie.

Jitka Knebortová
Biosyntetická terapeutka, fyzioterapeutka a lektorka sebezkušenostních dílen s mnohaletou zkušeností.

Jaroslava Korčáková, dipl. soc. ped.
Sociální pracovnice na Pražské lince důvěry, kde působí již 10 let.

Mgr. Sylvie Kruml Singerová
Sociální pracovnice na Pražské lince důvěry, kde působí 5 let.

Bc. Roman Kunc
Sociální pracovník a krizový intervent se zkušeností v nízkoprahových službách a několika linkách důvěry.

PhDr. Jindřiška Kotrlová
Krizová interventka s více než patnáctiletou zkušeností, informační specialistka, redaktorka.

Mgr. Bc. David Pospíšil, DiS.
Ředitel odboru sociálních služeb, sociální práce a sociálního bydlení MPSV.

Mgr. Barbora Šichanová
Moderátorka a editorka programu rádia Wave.

Mgr. Barbora Šímová
Konzultantka a intervizorka linky důvěry Modrá linka, psycholožka Poradenského a profesního centra Mendelovy univerzity v Brně a externí pedagožka.

A–Z

PhDr. et Mgr. Naděžda Špatenková, Ph.D.
Psycholožka, socioložka a andragoložka. Působí jako odborný asistent na Univerzitě Palackého v Olomouci a na Zdravotně sociální fakultě v Ostravě. V poslední době se zaměřuje především na problematiku krizové intervence, stáří a stárnutí, poradenství pro pozůstalé. Je autorkou řady monografií, odborných statí a učebnic.

Petra Třešňáková
Psychoterapeutka v soukromé praxi a lektorka krizové intervence ve společnosti Remedium. Je spoluzakladatelkou spolku Naděje pro děti úplňku, v němž se věnuje pilotnímu projektu podpory rodin dětí s autismem Homesharing.

Mgr. Petr Třešňák
Novinář, zástupce šéfredaktora týdeníku Respekt. Spolu se svou ženou založil spolek Naděje pro děti úplňku, věnuje se advokační a osvětové činnosti v oblasti autismu.

PhDr. Daniela Vodáčková
Psycholožka a psychoterapeutka s dlouholetou praxí v oboru krizové intervence, supervizorka krizových pracovišť.

MgA. Ivana Vostárková
Hlasová terapeutka, pedagožka, absolventka katedry loutkářství DAMU, loutkoherečka a herečka. Věnuje se práci s hlasem jak v umělecké oblasti, tak i v oblasti terapeutické.

.
Reg.

Registrace byla ukončena
7. 5. 2019.

Ranní ptáčata do 31. 3. 2019
700,- Kč
Standard 1. 4. – 30. 4. 2019
800,- Kč
Last minute od 1. 5. 2019
1000,- Kč
Kont.

Mgr. Klára Gramppová Janečková
Tel. (+420) 776 136 056
E-mail: konference19@elpida.cz

Místo konání:
Gröbova vila,
Havlíčkovy sady,
120 00 Praha 2

Konferenci pořádá Elpida, o.p.s.,
provozovatel Linky seniorů 800 200 007.

Elpida, o. p. s. Na strži 40
140 00 Praha 4
www.elpida.cz | info@elpida.cz

G.

Odborný garant konference:
PhDr. Daniela Vodáčková — Psycholožka a psychoterapeutka s dlouholetou praxí v oboru krizové intervence, supervizorka krizových pracovišť. Přednáší na FF UK v Praze, je hlavní autorkou kolektivní monografie s názvem Krizová intervence.

Záštitu nad konferencí převzala
Dipl.-Pol. Jana Maláčová, MSc.
Ministryně práce a sociálních věcí.

D—

Název konference Diference a opakování je inspirován stejnojmenným dílem Gillese Deleuze, francouzského představitele poststrukturalismu.

Poststrukturalismus jako směr odmítá, že existuje něco jako absolutní univerzální pravda. Říká, že něco takového je nejen prakticky nemožné, ale i nebezpečně mocensky motivované. Na toto navazuje také představa o tom, že neexistuje opakování toho samého, ale v každém opakování je již určitá diference. I když se na první pohled zdá, že se určitý děj, určitá situace znovu opakuje, je tam drobná, produktivní změna způsobená právě opakováním. Nelze vstoupit dvakrát do stejné řeky. Tato teze je velmi inspirativní pro práci s klienty krizové pomoci, kdy při práci respektujeme klientovo subjektivní vnímání jeho životní situace.

2

Pojem diference a opakování vystihuje práci s klienty, kteří se opakovaně a dlouhodobě vrací a hledají doprovázení v těžké životní situaci. Ačkoliv se kontakty s těmito klienty zdají na první pohled totožné, můžeme najít v každém dalším určitou diferenci. Neexistují dva zcela stejné kontakty mezi dvěma lidmi.

Z naší praktické zkušenosti a zkušeností i z jiných pracovišť se ukazuje, že se u těchto klientů jedná většinou o osoby, které již delší dobu chronicky trpí, mají nedostatečnou podporu ve svém okolí a na krizová pracoviště se obracejí pro pomoc při stabilizaci své životní situace.