Emoce

Emoce se objevují v každé krizové situaci. Jsou to pozitivní nebo negativní prožitky které doprovází fyzická reakce našeho těla. To, co je při krizi na emocích zrádné, je jejich různost. Každý z nás může mít v určité situaci zcela jiné emoce, může se cítit jinak a krize se na něm může projevovat nejrůznějšími způsoby. To vede k častým nedorozuměním mezi lidmi nebo k nepochopení toho, co právě prožívají.

Co je důležité vědět o emocích v krizových situacích, abychom je zvládli?

  • Jsou subjektivní, každý může na určitou situaci reagovat jinak.
  • Mohou mít velkou intenzitu, mohou člověka například zcela paralyzovat nebo „zavalit“.
  • Je naprosto normální, že v krizových situacích reagujeme neobvykle.
  • Emoce potřebují prostor, aby se dostaly ven. Někdy to ale člověk nemusí umět sám a potřebuje pomoc.
  • Všichni víme, jak je smích nebo pláč nakažlivý, i jiné emoce si snadno navzájem předáváme.
  • Mohutným pláčem, tedy fyzickým projevem emoce, si člověk neubližuje. Naopak dává prostor emoci, aby se dostala ven.
  • I agresivní chování může být reakcí na krizi a s ní spojenou emoci.
  • Při prožitku krize může dojít k odsunutí emocí, ty se mohou náhle objevit až tehdy, kdy se člověk dostane opět do relativního bezpečí. V situaci krize tedy člověk jedná, řeší a poté se zhroutí či rozpláče. Je to přirozený proces.
  • Jsou-li emoce dlouhodobě velmi intenzivní a začínají-li omezovat člověka v běžném životě, je na místě poradit se s odborníkem, například psychologem, jak silné emoce zvládat.
© 2019 Elpida o.p.s. Všechna práva vyhrazena
Texty připravil tým Linky seniorů.