Jak se vyrovnat s novou situací?

Každá změna v životě je nějakým způsobem náročná. Skrývá v sobě nějaký úkol či příležitost. Někdy jsme nuceni něco dělat jinak, jindy nám nezbývá nic jiného než si na situaci zvyknout.
Tady nabízíme několik možností, co můžete udělat:

  • Zkuste se zamyslet nad tím, jestli jste podobnou situaci již v životě řešili a co vám tenkrát pomohlo.
  • Zamyslete se nad tím, z jakých zdrojů lze získat informace a nebojte se jich využít.
  • Můžete najít někoho, kdo je ve stejné nebo podobné situaci, a mohl by Vám říci svoji zkušenost?
  • Napadají-li vás různé varianty řešení, sepište si jejich pro a proti.
  • Hledejte pro sebe pomoc a podporu nejen mezi blízkými, ale obraťte se na odborníky.
  • Zvažte časovou náročnost situace, pokud řešení situace bude dlouhodobé, myslete na péči o sebe sama.

Je-li nová situace velmi závažná, může vaše vyrovnávání se s ní probíhat obdobným způsobem, jak jej popsala americká psycholožka Elisabeth Kübler-Rossová v roce 1969 ve své publikaci O životě a umírání

Tento model obsahuje pět fází, kterými podle ní lidé postupně či střídavě procházejí, pokud se dostanou do náročné životní situace jako je umírání, vážná nemoc blízkého či ztráta blízké osoby, či jiná negativní událost, která zásadním způsobem změní náš dosavadní život.

První fází je šok a popírání.

Nevíme, co říct, napadá nás, že to není možné, že je to jen hloupý žert. Doufáme, že se situace určitě ještě změní a bude vše jako dřív. V této fázi máme tendenci také přijímat jen některé informace, takové, které potvrzují to, jak situaci vidíme my. Snadno přeslechneme, nebo si nezapamatujeme informace, které potvrzují, že se opravdu něco vážného stalo.

Pro druhou fázi je typická emoce zlosti. Je to chvíle, kdy již víme, že se situace nezmění.

Zlobíme se na sebe, okolí, svět. Hledáme viníka. Ptáme se “proč”. V této fázi se dostávají ke slovu především emoce. Přepadá nás lítost, zlost, zoufalství, pocit křivdy. Pocity se často rychle mění, opakovaně se vrací. V tuto chvíli je ideální, když máme někoho, s kým můžeme sdílet to, co prožíváme. A když se vyvarujeme všech důležitých rozhodnutí.

Třetí fáze je fází smlouvání. V této chvíli již plně víme, co se stalo.

Pokoušíme se získat více času či prostoru. “Já vím, že musíme ten krok udělat, ale nešlo by to až po Vánocích?” Je to období, kdy se snažíme najít cesty, jak se smířit s tím, co se stalo, a zároveň zařídit, aby náš život nemusel projít zásadní změnou.

V následující fázi nám obvykle dochází, že bez výrazné změny to nepůjde.

Předchozí stádia stála hodně energie a tak někdy dochází k tomu, že nám dojdou síly psychické i fyzické. Čtvrtou fází je fáze deprese. Své místo zde mají antidepresiva i opora blízkého člověka. Dostane-li se nám podpory a pochopení, fáze deprese nemusí být dlouhá.

Poslední fází je fáze smíření.

Je to moment, kdy dokážeme přijmout situaci tak, jak je a hledat cesty, jak se přizpůsobit, jak využít na maximum potenciál, který v tuto chvíli situace má, a netrápit se tím, co vše jsme mezitím ztratili.

© 2019 Elpida o.p.s. Všechna práva vyhrazena
Texty připravil tým Linky seniorů.