Prevence násilí na seniorech je v rukou každého z nás. Hrdinou, který přináší změnu můžete být právě vy.

Jak mluvit se seniorem ohroženým násilím?

Najděte si pro rozhovor vhodný okamžik, abyste spolu mohli mluvit diskrétně a o samotě. Oslovte ho mile a přívětivě, např: “To jsem rád/a že Vás vidím.” A pokud můžete, mluvte spolu chvilku o jednoduchém nekonfliktním tématu. Popište změnu, která Vám dělá starost, např.: V poslední době jsem z Vašeho bytu několikrát zaslechla křik a dělám si o Vás starosti, jestli se cítíte doma v bezpečí a vše je tak jak si to přejete.”

Buďte připraveni, že senior téma odmítne, může cítit vinu, může se cítit zahanbený. Můžete reagovat například: “Nechtěla jsem se Vás dotknout. Chtěla jsem Vám nabídnout pomoc, kdybyste ji potřeboval. Můžeme si o tom promluvit i jindy, když budete chtít. “ Můžete nabídnout kontakt na linku krizové pomoci, někdy je to pro seniora příjemnější nejprve mluvit s někým anonymně. Kdybyste o tom chtěl mluvit s někým anonymním, můžete se obrátit na Linku seniorů s číslem 800 200 007.”

Pokud se Vám senior svěří, zajistěte abyste chvíli nebyli rušeni, a ujistěte ho, že o tom neřeknete nikomu dalšímu bez jeho souhlasu. Naslouchejte pozorně, neodsuzujte, nehodnoťte zda se chová správně či ne. Netlačte na řešení, respektujte jeho přání. Dejte dostatek času na promyšlení. Ptejte se co by senior v tuto chvíli potřeboval aby se mu ulevilo. Co by nejvíce ocenil. Pokud sami nedokážete nabídnout pomoc či řešení, je to v pořádku. Nabídněte podporu v hledání pomoci.

Pečovatelé

Péče je obohacující i náročná zkušenost. Někdy, když pečovatel nemá přístup ke správné podpoře, která by mu pomohla postarat se o milovanou osobu a o sebe, může se cítit zahlcen, přetížen a ztratí náhled na své chování. Může reagovat podrážděně a vytvářet na osobu v péči tlak či ji vystrašit, zanedbat péči či jednat urážlivým způsobem – nejčastěji neúmyslně. Pokud jste pečovatel, můžete udělat toto:

 • Chovejte se ke všem seniorům s respektem a úctou.
 • Seznamte se se znaky týrání a zanedbávání starších lidí.
 • Udržujte své zdraví a sociální kontakty.
 • Nezůstávejte na péči sami, podělte se. Požádejte o pomoc přátele, příbuzné nebo místní agentury. Pokud nemohou pomoci s péčí o seniora, mohou Vám třeba uvařit či posekat zahradu. Zajistěte si v péči střídání, abyste si mohli odpočinout.
 • Pokud má starší dospělý, o kterého pečujete, demenci nebo kognitivní poruchy, zeptejte se na denní programy pro dospělé nebo na služby respitní odlehčovací péče.
 • Využívejte podpůrné služby pro pečující. Navštivte podpůrnou skupinu, zavolejte na krizovou linku pro seniory a pečující.
 • Vyhledejte lékařskou péči nebo poradenství, které vám pomůže vypořádat se se stresem, úzkostí a depresí. Pokud se potýkáte s nadužíváním alkoholu,drog nebo léků, vyhledejte odbornou pomoc. Prvním místem může být anonymní krizová linka či linka důvěry, kde Vám předají konkrétní kontakty na další služby ve Vašem okolí.
 • Pokud se ve svém okolí setkáváte s případem,kdy je senior vystaven násilí či zanedbávání, kontaktujte krizovou linku a poraďte se o nejvhodnějším postupu řešení.

Široká veřejnost

Nejlépe zabráníme výskytu násilí na seniorech tím, že pro něj ve společnosti nebude místo.Pečujme o vztahy ve společnosti, mějme se na pozoru.

 • Přistupujte k seniorům ve svém okolí s respektem a úctou. Využívejte příležitosti ke kontaktu - krátký rozhovor se sousedem o počasí, úsměv v MHD či pozdravení před domem vytváří atmosféru sounáležitosti a podporuje pocit bezpečí v komunitě.
 • Buďte v pravidelném kontaktu s Vašimi blízkými seniorského věku, pozvěte je na kávu, zajděte spolu za kulturou či sportem, navštěvujte se, buďte v telefonickém kontaktu. Naslouchejte jejich vyprávění, buďte oporou pokud potřebují o něčem mluvit.
 • Seznamte se se znaky násilí na seniorech i s kontakty na organizace, které seniorům mohou pomoci.
 • Pokud senior prozradil, že zažívá zneužívání nebo je zneužíván, věřte mu a nabídněte mu svou podporu. Je důležité rozvíjet důvěryhodný vztah.
 • Pokud máte podezření, že někomu ve Vašem okolí je ubližováno, nabídněte mu, že kdyby něco potřeboval, může se na Vás obrátit, předejte mu kontakty na anonymní krizovou linku. Pokud máte dojem,že je nutná pomoc a podpora z venku, nahlaste případ na sociální odbor či Policii ČR.

Starší dospělí

Zůstaňte aktivní a v kontaktu s druhými

 • Udržujte pravidelný kontakt s přáteli, rodinou, sousedy a lidmi kolem vás.
 • Zůstaňte aktivní v komunitě – choďte na výlety, navštěvujte sousedy, účastněte se dobrovolnických aktivit, zajímejte se co se děje kolem. Osamělost a izolace zvyšuje zranitelnost.
 • Udržujte si způsoby kontaktu s lidmi na dálku - mějte funkční telefon,používejte e-mail, pište dopisy.
 • Seznamte se se službami pro seniory, navštivte jejich dny otevřených dveří,informujte se na sociálním odboru v místě bydliště.
 • Ponechte si kontrolu nad svými rozhodnutími a zdravotní péčí. Máte právo na dostatek informací a čas na rozmyšlenou. Pokud si nejste jistí rozhodnutím, poraďte se s někým, komu důvěřujete (osoba blízká či odborník, pracovník krizové linky)
 • Požádejte o pomoc, když ji potřebujete. Zeptejte se, zda má druhý člověk kapacitu vám pomoci. Pokud ne, neostýchejte se požádat někoho jiného.
 • Pokud máte pocit, že s vámi někdo jedná tak, že je vám to nepříjemné, či cítíte strach a obavy, řekněte to někomu, komu důvěřujete.

Plánujte svou budoucnost a sdělujte svá přání

 • Je dobré plánovat, dokud jste nezávislí a duševně zdatní.
 • Promyslete si, jak si přejete aby o Vás bylo v případě potřeby pečováno.
 • Pokud to jde, sepište to a seznamte s přáními své blízké. Pomůže to zajistit, že vaše rozhodnutí týkající se finanční a zdravotní péče budou v budoucnu respektována. Můžete tak později předejít zmatkům nebo napětí s vašimi blízkými.
 • Které osoby chcete za sebe nechat rozhodovat o zdravotní péči/finančních rozhodnutích, když nemůžete?
 • Jaký druh lékařské péče chcete/nechcete?
 • Jaký druh sociální služby je pro Vás přijatelný a jaký ne?
 • Kde si přejete být?
 • Pokud byste měli využít pobytové služby, jaká by to měla být? Jak si přejete aby o Vás bylo pečováno? Na jaké Vaše osobní potřeby a přání se nesmí zapomenout?
 • Dobře si rozmyslete, než provedete změny ve své životní situaci, jako je nastěhování k rodině nebo přátelům nebo když se k vám někdo nastěhuje, zvláště pokud slíbí, že se o vás postará. Zvažte jak se taková změna promítne do vašeho každodenního života a dopředu si domluvte pravidla, která Vám pomohou zajistit si to, co je pro Vás důležité.
 • Hledejte alternativní možnosti péče mimo členy rodiny. V rámci péče zajištěné jinou osobou je někdy snazší mluvit o tom co potřebujeme a co nechceme. Bez rizika, že to nějak poznamená naše rodinné vztahy.

Obhajujte svá práva

 • Pokud nejste spokojeni s pečovatelskými službami, které se vám ve vašem domově nebo pečovatelském zařízení poskytují, popište problémy, se kterými se setkáváte. Svěřte se někomu, komu důvěřujete a požádejte ho o podporu při jednání.
 • Nezůstávejte sami se svými obavami, že když si budete stěžovat,péče se zhorší. Pokud takové obavy máte, což se stává a může Vás to omezovat ve včasném řešení situace, vyhledejte pomoc. Můžete například zavolat na krizovou linku pro seniory, či se svěřit někomu blízkému.
 • Promluvte si o Vaší nespokojenosti a nedostatcích v péči s pečujícím personálem. Mluvte o tom, čeho se Vám nedostává, co je Vám nepříjemné, jak potřebujete aby péče vypadala. Případně si vyžádejte schůzku s vedoucím. Pokud se situace nelepší, podejte stížnost ke zřizovateli služby.
 • Zůstávejte si vědomi svých práv. každý má právo na respekt a důstojné zacházení.
 • Nahlaste zneužití či prvky násilného chování, když ho uvidíte.

Chraňte své finance a majetek

 • Nikomu nepůjčujte svou bankovní kartu ani nedávejte svůj PIN.
 • Nepůjčujte peníze bez formálního plánu splácení. Vždy dbejte na to, aby o půjčce existoval nějaký písemný důkaz, včetně přesně stanovaného plánu splátek a podpisu obou stran. (pokud se nejedná o dárek).
 • Pokud je to pro Vás možné, využívejte inkaso a trvalé příkazy. Nechte si automaticky platit účty z vašeho bankovního účtu, jako jsou účty za telefon nebo služby. Zjistěte si informace o těchto možnostech v bance či na poště. Zvolte si službu, která pro Vás bude pohodlná, výhodná a dostatečně bezpečná. A zajistí placení Vašich trvalých závazků například i při nutnosti Vaší hospitalizace.
 • Nepodepisujte žádné dokumenty, kterým nerozumíte nebo se cítíte pod tlakem, abyste je podepsal. Váš podpis má velkou moc a cenu. Máte právo na dostatek času i možnost konzultace před tím,než cokoliv podepíšete.
 • Nedovolte, aby na Vás někdo naléhal, abyste udělali něco, co vám není příjemné. Pokud se někdo snaží ve Vás vzbudit pocit viny, pokud neuděláte to co žádá, vyžádejte si čas na rozmyšlenou a situaci proberte s někým, komu důvěřujete - blízkou osobou či odborníkem.
 • Pečlivě si přečtěte všechny právní dokumenty, včetně drobného písma. Pokud právním dokumentům nerozumíte, nepřeskakujte je. Vyžádejte si čas a projděte je. Můžete využít například poradenství právníka či občanské poradny.
 • Buďte opatrní při spolupodepisování půjček nebo při změnách vlastnictví Vašeho domu.
 • Než podepíšete jakýkoli dokument, požádejte o nezávislou radu od někoho, komu důvěřujete.
 • Zajistěte, aby byl vypůjčený majetek/materiály vrácen.
 • Udržujte svůj domov v bezpečí a nenechávejte v něm povalovat cennosti ani větší množství hotovosti. Nesdělujte lidem, kde máte uloženou hotovost. Nikdy nechoďte pro hotovost v přítomnosti druhých osob. Mohou počkat například přede dveřmi bytu.
 • Buďte informováni o finančních záležitostech.
 • Aktualizujte dokumenty poslední vůle a plné moci pokud dojde k nějakým změnám.
 • Zmocnění (trvalou plnou moc pro majetek a/nebo plnou moc pro osobní péči) udělujte pouze osobě (osobám), kterou znáte, důvěřujete jim a o které víte, že bude vaše přání respektovat.
© 2019 Elpida o.p.s. Všechna práva vyhrazena
Texty připravil tým Linky seniorů.